Нива на знание

  1. Не може да чете
  2. Може да чете
  3. Може да разбере смисъла
  4. Има знание
  5. Може да чете между редовете
  6. Може да отдели вярната от невярната инфромация
  7. Просто знае, без да чете

Гледайки другите

Да гледаш какво правят другите хора особено, ако те се намират на голямо разстяние е занимателно…

Макар, че това е дейност която ти губи времето, с други думи,    губи времето на твоя собствен живот.

Дали наистина ви искал да прекараш живота си гледайки на еркан живота на други хора вместо да живееш твоя собствен живот?

Безсмъртие

В момента, в който човешката раса спре да бъде невежа, тя ще стане БЕЗСМЪРТНА.

Или защитният механизъм за разтеж и развитие, който еволюцията е заложила в нас е механизма да се освободим от невежеството като новите идеи и прогресът се появяват с всяко ново поколение.

Така че ако искаш да бъдеш безсмъртен прегърни промяната, прогреса, новите идеи, изостави твоето старо и започни да гледаш на всичко с нови очи, почти като през очите на дете.

Бъди любопитен и задавай въпроси! Намери нови начини и се развивай!

Да ти е спокойно

Остави си свободно време, пространство, ресурси да можеш да дишаш и да можеш да правиш стъпки напред назад.

Така можеш да видиш други решения или начини как да постъпиш 🙂