Намери се

Мога да ти покажа пътя – ТИ си човека, който избира дали да го извърви.