Какво е карма?

Това е действитето да сътвориш реално твойте собствени мечти, желания, зкани, проклятия, себе програмирания и вярвания.