Да ти е спокойно

Остави си свободно време, пространство, ресурси да можеш да дишаш и да можеш да правиш стъпки напред назад.

Така можеш да видиш други решения или начини как да постъпиш 🙂